Center for Kliniske Retningslinjer

 

 

Logo nyhedsbrev

 

 
December 2008                               årgang 1                       Nummer 2
 
Indhold:
 
 
Leder, af Vibeke Krøll Formand for Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer
 
 
Artikel 1
Tanker i anledning af indvielsen af Center for Kliniske Retningslinjer - hvordan sikrer vi succes!
Helen Bernt Andersen, sygeplejedirektør, cand. cur.
Find artiklen her
 
Artikel 2
Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje.
Preben Ulrich Pedersen, Ph.d., Linda Schumann Scheel cand., Ph.D.
Find artiklen her
 
 
 
Skifter du E-mail adresse - husk at tilmelde dig nyhedsbrevet igen!
 
 
Leder
 
Center for Kliniske Retningslinjer er trukket i arbejdstøjet
 
For ca. 1 måned siden modtog vi den første kliniske retningslinje til bedømmelse. Retningslinjen drejer sig om "Forebyggelse og behandling af hudreaktioner ved ekstern strålebehandling til patienter med kræft". Retningslinjen har været igennem peer review. Derefter er retningslinjen publiceret til høring på hjemmesiden i 1 måned med deadline 10. december. Når høringsperioden er afsluttet sendes retningslinjen til endelig godkendelse i det videnskabelige råd. Når den er godkendt vil den blive publiceret på hjemmesiden. Det er den godkendelsesprocedure alle retningslinjer skal igennem. Det lyder måske besværligt, men processen må højest vare tre måneder. Det er et af vores succeskriterier.
I skrivende stund har vi modtaget tre retningslinjer. Det er ok. Vi ved, at det naturligvis tager tid at få centrets virke på fulde omdrejninger, for alle skal naturligvis vænne sig til, at centret nu er en del af den faglige udøvelse i sygepleje. Men vi er jo helt afhængige af, at netop I indsender retningslinjerne. Målet med centret er bl.a., at vi skal samle kompetencerne og dele viden. Så har I en retningslinje, der er opdateret, så find skabelonen på hjemmesiden og få den indsendt, så alle sygeplejersker på de danske hospitaler kan få gavn af dem - og ikke mindst patienterne!
Vi ved også, at der på mange hospitaler er ved at blive udarbejdet retningslinjer. Er I ved det, så send os lige en besked med en kort beskrivelse, der indeholder titel, forventet tidshorisont og kontakt person. Så kan alle se, at I er i gang. Og er man i gang på et hospital, så kan det andet hospital, der måske gerne vil arbejde med den samme sygeplejefaglige problemstilling se, at det tager I jer af, og så kan det hospital bruge kræfterne på en anden klinisk problemstilling. Kun på den måde forebygger vi dobbeltarbejde i sygeplejen.
Er du i tvivl om noget, så orienter dig på kliniskeretningslinjer.dk. Er du ikke tilmeldt Nyhedsbrevet, kan det ske samme sted.
Rådet for centret har haft sit første møde i september 2008. Rådet består af repræsentanter fra chefsygeplejersker/sygeplejedirektører, fra undervisningsinstitutionerne, fra dasys og fra Sundhedsstyrelsen. Endelig består rådet af formanden for Videnskabelig Råd udpeget af Det Sundhedsvidenskabelige fakultet, århus Universitet. Formand er Hans Gregersen, professor dr. med. forskningsleder, århus Universitetshospital, ålborg Sygehus. Se mere om rådet på kliniskeretningslinjer.dk/om centret. Her vil du også kunne se dagsordner og referater fra møder i rådene.
 
En ny aktør har set dagens lys i dansk sygepleje. Vi træder nye veje med centret og ser frem til et frugtbart samarbejde om sygepleje og om udvikling af kvaliteten i sygepleje.
 
I ønskes alle en god jul og et godt nytår.
Vibeke Krøll, Chefsygeplejerske, MPH.
Formand for Center for Kliniske Retningslinjer
 
 
Ser nyhedsbrevet forkert ud kan det ses på http://kliniskeretningslinjer.dk/nyhedsdetalje.php?recordID=6
 
 
Udgiver. Center for kliniske Retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for Sygepleje
ansvarshavende redaktør for Nyhedsbrevet: Vibeke Krøll.
Nyhedsbrevet kan frit sendes videre til andre eller kopier. Ved citat eller reference skal der angives kilde