Center for Kliniske Retningslinjer

 

 

Logo nyhedsbrev


Februar 2009 årgang 2 Nummer1

Leder

Faglig forankring lokalt er grundlaget for sikring af kvalitet i sygepleje

Af Formand for Råd for Center for Kliniske Retningslinjer Vibeke Krøll

Dette Nyhedsbrev indeholder to artikler om det lokale arbejde og de lokale strategier, der danner grundlag for udvikling af kliniske retningslinjer i sygepleje. Den ene artikel er skrevet af Marianne Tewes, og har titlen "Udvikling af kliniske retningslinjer - refleksioner over lederens ansvar og rolle!". Den anden artikel har titlen "Lokal strategi for udvikling af kliniske retningslinjer", og er skrevet af Dorthe Overgaard. Det arbejde, der præsenteres, og de refleksioner, der beskrives, er uhyre væsentlige.

Centret kan gøre noget, men ikke alt. Det arbejde, centret kan udføre kan alene være den overordnede godkendelse af retningslinjerne og videreformidling af retningslinjerne. Samtidig kan vi være med til at opbygge kompetencer i fx anvendelse af AGREE-instrumentet.

Men det hårde arbejde, der hvor kompetenceudviklingen sker, der hvor væsentlige sygeplejefaglige problemstillinger identificeres, det er i klinisk praksis. Og det er også her, retningslinjerne efterfølges skal integreres, så de gør gavn for patienterne.

Lederens opbakning og involvering er her uhyre væsentlig. Det er en ledelsesopgave at udforme strategierne, og en ledelsesopgave at efterspørge resultater af anvendelsen af retningslinjerne i klinisk praksis.

Begge artikler giver et godt bidrag til nærmere drøftelser på det enkelte hospital.

Skulle du have erfaringer eller andet, du gerne vil bidrage med til Nyhedsbrevet, så vil indlæg blive modtaget med stor glæde.
 

Udgiver: Center for kliniske Retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for Sygepleje
Ansvarshavende redaktør for Nyhedsbrevet: Vibeke Krøll.
Nyhedsbrevet kan frit sendes videre til andre eller kopier. Ved citat eller reference skal der angives kilde.
Nyhedsbrevet kan også læses på Centrets hjemmeside