Center for Kliniske Retningslinjer

 

 

Logo nyhedsbrev


September 2009 årgang 2 Nummer 3

Leder

Vibeke Krøll, formand for Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer.


I skrivende stund er der nu fire godkendte kliniske retningslinjer, der er godkendt og ligger på centrets hjemmeside, syv kliniske retningslinjer er under bedømmelse og i alt 20 kliniske retningslinjer er under udarbejdelse på mange forskellige hospitaler i Danmark. Centret er for alvor i gang og har nu fået ben at gå på, her et år efter centrets fødsel. Tak til alle, der bidrager til, at sygeplejen til patienterne kan udføres ud fra et systematisk vidensgrundlag.

Samtidig vil jeg byde Psykiatrien i Region Syddanmark velkommen som nyt medlem af centret. Hermed er psykiatrien i hele landet med.

I det sidste møde i Råd for Kliniske Retningslinjer d. 14. september 2009 blev strategien for centret til og med år 2011 drøftet og besluttet. Den vil snart kunne findes på hjemmesiden. Et af de gennemgående træk i strategien er, at vi i centret ser det som en vigtig opgave at understøtte og vejlede de sygeplejersker, der enten har lyst til at gå i gang eller som allerede er ved at udarbejde en klinisk retningslinje. I dette nummer af Nyhedsbrevet kan du i artiklen "Procedure ved bedømmelse af kliniske retningslinjer" læse mere om, hvordan vi vil bidrage til dette. Fx opretter vi nu en Hotline, hvor I hver mandag mellem 13 og 15 kan ringe og få råd og hjælp. Og der er meget mere.

Siden sidste Nyhedsbrev er Den Danske Kvalitetsmodel modtaget på alle hospitalerne. Der er rundt omkring diskussion af, hvordan kliniske retningslinjer, der udarbejdes fx indenfor sygeplejefaglige områder hænger sammen med de mange retningslinjer, der ligger til grund for Den danske Kvalitetsmodel. I artiklen "Den Danske Kvalitetsmodel og kliniske retningslinjer - hvordan hænger det sammen?" kan du læse mere om, hvordan de to ting beriger og supplerer hinanden med det mål at sikre og udvikle kvaliteten af den sundhedsfaglige ydelse.

Centrets vigtigste opgave er at kvalitetssikre kliniske retningslinjer i sygepleje. Det er derimod en lokal opgave at implementere dem, så de kommer patienterne til gavn. Der findes ikke en vidunderkur i implementering af kliniske retningslinjer, så ofte skal implementeringsstrategien udfoldes og planlægges lokalt. Et eksempel på, hvordan det foregår på århus Universitetshospital Skejby kan du læse mere om i artiklen "Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på århus Universitetshospital Skejby".

Til slut et par servicemeddelelser: Der er fortsat plads på "Superbedømmerkursus", der afholdes fra uge 45-50. Check hjemmesiden kliniskeretningslinjer.dk

Endelig er vi ved at udvikle og planlægge et kursusforløb i implementering af kliniske retningslinjer, det annonceres i løbet af september 09 og vil blive afholdt i starten af 2010. For en klinisk retningslinie er ingenting værd
medmindre den tages i hænderne, dvs. anvendes i pleje og behandling af den enkelte patient. Derfor må vi dele viden om, hvordan vi bedst sikrer at de anvendes.

Udgiver: Center for kliniske Retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for Sygepleje
Ansvarshavende redaktør for Nyhedsbrevet: Vibeke Krøll.
Nyhedsbrevet kan frit sendes videre til andre eller kopier. Ved citat eller reference skal der angives kilde.
Nyhedsbrevet kan også læses på Centrets hjemmeside