Center for Kliniske Retningslinjer

 

 

Logo nyhedsbrev


December 2009 årgang 2 Nummer 4

Leder

Vibeke Krøll, formand for Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer


Udvikling af kliniske retningslinjer, baseret på solid evidens, er en omfattende og krævende proces. Centrets kerneopgave er bl.a. at bistå til processen via vores kurser, deltagelse i lokale arrangementer osv., men ikke mindst at kvalitetsvurdere kliniske retningslinjer.

Der er nu vedtaget en endelig skabelon og en manual, som skulle guide processen i den konkrete udarbejdelse. Den findes naturligvis på hjemmesiden. Vi er også påbegyndt uddannelsen af superbedømmere. De afslutter med en eksamen om ganske kort tid. Selve bedømmelsesprocessen skal være tydelig og gennemskuelig. Hvordan det foregår, kan du læse om i dette Nyhedsbrev med artiklen: Overvågning af kvaliteten af godkendte kliniske retningslinjer.

I uge 4 starter kurset om implementering af kliniske retningslinjer - et søgt kursus, hvor vi i dag har venteliste. Søgningen til netop dette kursus vidner om, at det er godt at have solide retningslinjer, men de er intet værd, medmindre de anvendes i daglig klinisk praksis. Èn ting er at sikre evidens i de anbefalede kliniske handlinger i sygepleje, en anden ting er at finde den bedst mulige måde at implementere retningslinjen på. Men det allervigtigste er måske at komme meget tættere på, hvilke menneskelige faktorer, der både fremmer og hæmmer anvendelse af retningslinjer? Hvad gør, at sundhedsprofessionelt personale anvender anbefalingerne i en klinisk retningslinje i plejen af patienten, og hvilke barrierer er der? Hvordan kommer vi fra "jeg synes nu…." til vi ved, og derfor gør vi….."? Sir John Oldham betegnede på den 26. internationale konference for kvalitet i sundhedssektoren (www.isqua.org) i oktober i Dublin den manglende efterlevelse af kliniske retningslinjer for sundhedsvæsenets spirituskørsel. Det er stærke ord fra en "Sir".

For at sikre anvendelse af retningslinjerne er det væsentligt at skabe sammenhæng mellem retningslinjerne og den daglige dokumentation. En af mulighederne her er at omsætte retningslinjerne til fortrykte plejeplaner, som beskrevet i artiklen: Fra klinisk retningslinje til daglig dokumentation. Måske denne form for struktureret dokumentation også er forudsætningen for, at vi kan gøre data op på grupper af patienter og derved skabe grobund for kliniske databaser?

I centret lærer vi at gå vejen, mens vi går den. Sådan er det, når noget helt nyt begynder. Vi vil gerne blive bedre og vil meget meget gerne vide mere om, hvordan vi kan understøtte, at kliniske retningslinjer udvikles, kvalitetsikres og anvendes til gavn for patienterne. Vi har hen ad vejen gjort mange tiltag, som beskrevet i indledningen. Synes du vi kan gøre mere? Har du idéer til, hvordan vi bedre kan hjælpe i dette arbejde, så skriv til os på kontakt@kliniskeretningslinjer.dk. Vi hører gerne fra dig.

Snart står julen for døren, og et nyt år ser dagens lys. Et rundt år - et årti.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Sæt allerede nu kryds for den næste årlige dokumentationskonference, som finder sted på Herlev Hospital d. 22-23. september 2010.

Udgiver: Center for kliniske Retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for Sygepleje
Ansvarshavende redaktør for Nyhedsbrevet: Vibeke Krøll.
Nyhedsbrevet kan frit sendes videre til andre eller kopier. Ved citat eller reference skal der angives kilde.
Nyhedsbrevet kan også læses på Centrets hjemmeside