Center for Kliniske Retningslinjer
 
 

Logo nyhedsbrev


Februar 2010 Årgang3 Nummer1

Leder

Vibeke Krøll, Formand for Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer

I Centret er vores arbejde fokuseret på at understøtte viden om og udvikling af kliniske retningslinjer og kvalitetssikre de retningslinjer, der udvikles. Men vi er også optaget af, at understøtte sygeplejerskers og lederes arbejde med at implementere retningslinjerne, så de kommer patienterne til gavn.

Netop nu er kurset "Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer" i gang. Som jeg skrev i sidste nummer af Nyhedsbrevet blev kurset hurtigt overtegnet. Men der kommer et nyt igen i september.

Når man læser litteraturen om implementeringsstrategier er det karakteristisk, at det ikke er muligt at finde evidens for den bedste måde at implementere en retningslinje på - at få den integreret i klinisk praksis fuldt ud, så man i plejen af den enkelte patient altid handler ud fra den viden, retningslinjen forskriver og anbefaler. Som Hakkenes og Dodd (1) skriver i konklusionen i deres artikel: "When implementing clinical guidelines it is important to first identify specific barriers to change using theoretical frameworks of behaviour change and then develop strategies that deal with these barriers".

Det betyder også, at når man skal blive klogere på, hvordan man bedst implementere en retningslinje, så er den lokale kontekst, de lokale aktører og de lokale vaner osv det bedste afsæt for med litteraturen i hånden, at lære mere om, hvordan implementering bedst kan ske netop der. På implementeringskurset anvendes der derfor også en særlig læringsmetode, som ikke er set så mange steder i Danmark endnu. Hensigten med at anvende metoden "Storyline" er at introducere en læringsform, som baserer sig på en konstrueret lokal praksis, så kursisterne - de kliniske sygeplejersker - i højere grad kan få indsigt i de barrierer, der måske vil være i klinikken under en implementeringsproces og at overkomme de samme.

I artiklen "Storyline som tilgang til implementering" af Linda Schumann Scheel beskrives, hvordan metoden anvendes under uddannelsen og i artiklen "Storyline - a pedagogy based on respect & feelings" af Steve Bell, gøres mere rede for metodens indhold og vidensgrundlag. Vi har valgt, at sætte fokus på netop denne metode i dette nummer af Nyhedsbrevet, så I dels selv kan blive inspireret til at få mere viden om metoden, dels for at få indsigt i, hvad jeres medarbejdere, der deltager i kurset, præsenteres for, så I kan efterspørge det bagefter.

Som afslutning på denne leder vil jeg byde velkommen til tre nye medlemmer af Center for Kliniske Retningslinjer: VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Århus, University College Lillebælt og University College Syddanmark. Med de tre nye medlemmer er der nu fire UC'ere, der er medlem af centret. Det betyder, at vi allerede nu er i stand til at afsætte nogle ekstra ressourcer til UC'erne ved at frikøbe en medarbejder i nogle timer pr. uge, så uddannelsesinstitutionerne kan blive understøttet i undervisning af kliniske retningslinjer af de studerende, kan få adgang til præsentationer lige til at bruge i undervisningen samt at lærerne på skolerne selv kan få lettere ved at holde deres egen viden ajour om emnet.

Integrering af alt der vedrører udvikling og implementering af kliniske retningslinjer i den prægraduate undervisning hilser vi meget velkomment og ser det som en absolut nødvendighed for i fremtiden at kunne tilbyde patienterne en sikker og forsvarlig sygepleje baseret på den bedst tilgængelige viden. Vi ser derfor frem til, at vi kan understøtte uddannelserne meget mere og håber derfor også, at der efterhånden vil komme flere medlemmer til.

Vi er ved at planlægge en temadag i maj (sæt kryds d. 6. maj 2010) for alle undervisere på de forskellige professionshøjskoler i landet. Der vil komme en særlig invitation ud ganske snart.

Reference

1. S Hakkennes, K Dodd. Guideline implementation in allied health professions: a systematic review of the literature. Quality and Safety in Health Care 2008;17:296-300

 
 
 
Udgiver: Center for kliniske Retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for Sygepleje
Ansvarshavende redaktør for Nyhedsbrevet: Vibeke Krøll.
Nyhedsbrevet kan frit sendes videre til andre eller kopier. Ved citat eller reference skal der angives kilde.
Nyhedsbrevet kan også læses på Centrets hjemmeside