Center for Kliniske Retningslinjer
 
 

Logo nyhedsbrev

>

 

September 2010    Årgang3 Nummer3

 

Leder

Af Vibeke Krøll, formand for Råd for Kliniske Retningslinjer
 
Center for Kliniske Retningslinjer er netop fyldt to år. En to-årig står sikkert på benene, er ved at få et sprog og er stadig i gang med at udforske verden. Sådan føler vi det også i centret.
 
Vi har en skabelon for udarbejdelse af retningslinjer, en manual, en etableret godkendelsesproces, en veletableret organisation og meget mere. Vi har holdt rigtig mange kurser lokalt og på landsplan og har dagligt kontakt med rigtigt mange sygeplejersker. Man kan diskutere om resultatet indtil nu, fire godkendte retningslinjer publiceret på hjemmesiden, er tilfredsstillende. Om ikke længe kommer der flere til. Men vi må konstatere, at det har taget længere tid end forventet at få organiseret arbejdet med udvikling af kliniske retningslinjer i praksis. Om det kan du læse mere om i dette Nyhedsbrev i artiklen "Vi giver vejledning hele vejen igennem" af Preben Ulrich Pedersen.
 
Vi er i gang med at udforske, hvilke barrierer, der er i processen med udvikling af en klinisk retningslinje i klinikken og hvordan vi som center kan fremme den proces. For det vil vi bare så gerne.
 
Indtil nu har vi identificeret væsentlige spørgsmål, der kan stilles, inden man går i gang. I flæng kan f.eks. nævnes:
 
         Er vores problemområde egnet til en klinisk retningslinje?
         Har andre sygeplejersker allerede meldt ind, at de vil udvikle en retningslinje indenfor det samme problemområde? Check hjemmesiden.
         Er ønsket om at udarbejde en klinisk retningslinje drøftet med lederen?
         Skal retningslinjen udvikles af sygeplejersker i egen afdeling, på tværs af hospitalet eller med sygeplejersker på andre hospitaler?
         Skal der etableres en gruppe, der kan være sammen om det, så processen ikke bliver for sårbar?
         Har vi selv viden nok om "hvordan" eller er der nogle personer med metodekundskab at trække på i organisationen eller andre steder?
         Er der personer, der på det faglige plan kan hjælpe med at lave det fokuserede spørgsmål?
         Er der lavet en realistisk tidsplan?
         Er det drøftet, hvad gruppen kan bruge af tid til arbejdet?
         Er det overvejet, om de sygeplejestuderende kan inddrages i dele af arbejdet (fx ved litteratursøgning)?
         Er det en god idé at kontakte centret, så problemstillingen kan blive drøftet og vi kan få hjælp til det fokuserede spørgsmål, så vi kan komme i gang med en målrettet litteratursøgning?
 
Dette er blot eksempler. Der er sikkert mange flere. Men alene klare svar på disse spørgsmål kan gøre starten på processen mere sikker og realistisk.
 
Når retningslinjen efter endt udarbejdelse er indsendt til centret så kommer dagligdagen rullende ind. Om dette kan du læse mere om i artiklen"Når den Kliniske retningslinje er sendt ind til centret - hvad så?" af Pia Dreyer.
 
Som den to-årige vil vi fortsat udforske verden…………
 
Endelig vil jeg byde velkommen til UC Nordjylland, som netop er blevet medlem af centret. Nu er seks af landets syv UCere medlem. Som jeg skrev i sidste Nyhedsbrev i maj 2010 forventer vi os meget af samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne.
 
Måske vi ses til den årlige dokumentationskonference i dasys, hvor du kan høre mere om centret og få gode råd med på vejen.
 
 
 

Udgiver: Center for kliniske Retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for Sygepleje
Ansvarshavende redaktør for Nyhedsbrevet: Vibeke Krøll.
Nyhedsbrevet kan frit sendes videre til andre eller kopier. Ved citat eller reference skal der angives kilde.
Nyhedsbrevet kan også læses på Centrets hjemmeside