Center for Kliniske Retningslinjer
 
 

 

Logo nyhedsbrev

 


Juni 2011 Årgang4 Nummer2

 

 Leder

 

                                                                                              

af Vibeke Krøll, Formand for Råd for Center for Kliniske Retningslinjer

 

Vores fokus i centret har gennem de godt 2½ år, vi har været i luften, været kvaliteten af den kliniske sygepleje.

 

Sygepleje udøves mange steder i sundhedsvæsenet. Alle hospitaler i Danmark, på nær et hospital, er nu medlemmer, alle UC'ere i Danmark er medlemmer og nu er tre kommuner blevet medlem. Det må kunne give rigtig mange kliniske retningslinjer.

 

Velkommen til Århus kommune, Esbjerg kommune og Hillerød kommune. At både hospitaler, uddannelserne og kommunerne er med til at udvikle fælles kliniske retningslinjer, kan kun komme borgerne til gavn, uanset hvor de befinder sig i sundhedsvæsenet. 

 

Sygepleje udøvet på hospitalerne, sygepleje udøvet i kommunerne og sygepleje, der undervises i på professionshøjskolerne skal basere sig på den bedst tilgængelige viden. Så det er en rigtig god udvikling, at de tre parter nu alle er repræsenteret i Centret og at alle arbejder efter de samme anbefalinger.

 

Det er hospitalerne i Danmark, der gav det første grundlag for centret, og som vi naturligvis anvender vores ressourcer på. Men som det skete, da UCerne blev medlemmer, vil vi også fra Centrets side give det kommunale samarbejde nogle ressourcer og kompetencer. Jo flere kommuner, der er med, jo flere ressourcer og kræfter kan vi give dette samarbejde. Vi vil ikke lægge skjul på, at hvis flere kommuner melder sig på banen, så vil vi virkelig kunne sætte fokus også på dette område.

 

Samtidig er det glædeligt, at der er afsat en pulje i forbindelse med overenskomstforhandlingerne netop til at arbejde med kliniske retningslinjer i det kommunale regi. I overenskomstaftalen 2011 står der bl.a., at Sundhedskartellet og kommunerne vil afdække behovet for kliniske retningslinjer og at man vil afprøve, hvordan man får retningslinjerne til at virke i praksis. Det er et arbejde, vi i Centret meget gerne vil støtte op om og deltage aktivt i.

 

Vi har valgt et bottom-up tilgang i centret forstået på den måde, at de kliniske retningslinjer udvikles på initiativ af og med deltagelse af de kliniske sygeplejersker. Centret giver vejledning i denne proces, når det ønskes. Men vi overvejer, at vi måske skal udvikle en lidt anden tilgang, når det gælder kommunerne, da ikke alle har kompetencerne til at kunne indgå på samme vis, som hospitalerne og UCerne har. Det vil vi snarest lave et udspil til.

 

Kliniske retningslinjer er, som det også fremgår af overenskomstaftalen, først rigtig interessante, når de tages i hånden og anvendes i samarbejdet med patienterne. For at understøtte implementering af kliniske retningslinjer i praksis, har vi i centret udviklet uddannelsestilbud, der sætter fokus på henholdsvis facilitatorens og lederens rolle i forbindelse med implementering af kliniske retningslinjer. Implementering er en omfattende disciplin, derfor er der i denne uddannelse fokus på kliniske retningslinjer og de metoder og redskaber, der skal anvendes i forbindelse med denne type af implementeringsopgaver. Implementeringskurset til lederne er nyt, men det udbydes i erkendelse af lederens centrale rolle for at opnå et godt resultat af implementering. Kliniske retningslinjer skal komme patienterne til gavn.

 

Center for Kliniske Retningslinjer er blevet et "Affiliated Systematic review Center in nursing" til Joanna Briggs Institute (JBI) i Adelaide. Det er første skridt på vejen til at opnå status som det instituttet betegner et "Collaborating Center". Du kan læse mere om dette i Preben Ulrich Pedersens artikel "Samarbejde med Joanna Briggs Institute (JBI) i Australien - hvorfor nu det?". Som et led i dette samarbejde, har vi udbudt et kursus i "Systematic Review training". Kurset afholdes i samarbejde med underviser fra Kings College i London og JBI. Det første kursus blev overtegnet på et par uger, men planen er at gennemføre to kurser årligt. Nye kurser vil blive udbudt, når der foreligger aftale med undervisere.

 

Centret får ofte spørgsmål om forskellen mellem oversigtsartikler og systematisk oversigtsartikler. I forhold til graden af evidens ligger disse to artikeltyper i hver sin ende af evidens skalaen. Derfor bringer vi i dette nyhedsbrev en artikel med titlen "Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel - hvorledes vælges højeste niveau af evidens?" af Palle Larsen et al. Artiklen beskriver forskelle og ligheder mellem disse to former for artikler.

 

Sommeren ikke alene står for døren. Den har meldt sin ankomst i stor stil. Fra Centret vil vi ønske jer alle en rigtig god sommer. Vi ser frem til at flere kliniske retningslinjer ser dagens lys. Lad det være et varmt og sommerligt ønske.

 

Vi ses måske til dasys' dokumentationskonference i september (check hjemmesiden for program).

 

 

 

 

 

Udgiver: Center for kliniske Retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for Sygepleje
Ansvarshavende redaktør for Nyhedsbrevet: Vibeke Krøll.
Nyhedsbrevet kan frit sendes videre til andre eller kopier. Ved citat eller reference skal der angives kilde.
Nyhedsbrevet kan også læses på Centrets hjemmeside