Center for Kliniske Retningslinjer
 
 

 

Logo nyhedsbrev

 


September 2011 Årgang4 Nummer3

 

 

Leder

 

 

I dagene 15. til 16. september, afholdt Dansk Sygeplejeselskab (DASYS) sin årlige dokumentationskonference, på Aarhus Universitetshospital, Skejby.

Konferencen planlægges af DASYS's to råd, Dokumentations Rådet og Center for Kliniske Retningslinjer.

En stor tak til alle indlægsholderne for jeres engagement og for indlæg på et højt fagligt niveau.

Også tak for de mange positive tilkendegivelser fra konferencedeltagerne og endelig en rigtig stor tak til arbejdsgruppen bag konferencen.

Gør plads i kalenderen til næste års konference, som afholdes i Købehavn i dagen 6. og 7. september 2012.

 

Det har længe været et ønske at udvide Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer med repræsentanter for Regionshospitalerne. Fra juli 2011 vicedirektør Susanne Lønborg Friis fra Sygehus Nord, Region Sjælland og chefsygeplejerske Lone Sandahl Sygehus Thy - mors, Region Nordjylland. Hermed har regionshospitalerne fået to repræsentanter i Rådet.

 

Flere kommuner har meldt sig ind i Centret for Kliniske Retningslinjer, hvilken sikrer større sammenhæng mellem anvendelse af kliniske retningslinjer i primær og sekundær sektor. Endvidere har Sundhedskartellet og Kommunernes Landsforening (KL) afsat et beløb til udvikling af arbejdet med kliniske retningslinjer i primær sektor de kommende år.

For at sikre samordning mellem Centres initiativer kommunernes behov og videre udviklings arbejde, er det besluttet også at udvide Rådet med en repræsentant fra Kommunernes Landsforening, således at KL fremover har en fast plads i Rådet for Center for kliniske Retningslinjer.

 

Det har længe været et ønske at få ansat en person, der kunne varetage vejledning og undervisningsopgaver på Sjælland. Fra 1. september er Thordis Thomsen, frikøbt i 17 timer per uge til at varetage denne opgave, Thordis er til dagligt ansat på Herlev Hospital, har en phd-grad, har udarbejdet en klinisk retningslinje og deltager i udarbejdelse af et Cochrane review. Thordis er således meget velkvalificeret til opgaven. I kan komme i kontakt med Thordis på E-mail: tho@kliniskeretningslinjer.dk

 

Centrets nuværende strategi udløber ved årsskiftet, derfor har der over sommeren været arbejdet med udarbejdelse af en strategi for perioden 2012-2014. Strategien blev vedtaget af Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer, på Rådets møde den 14. september 2011. Hele strategien er vedhæftet Nyhedsbrevet. Læs her

 

Vi har kaldt strategien for "Fra kliniske retningslinje til klinisk praksis" for at understege, at de kliniske retningslinjer udarbejdes af hensyn til praksis, og at vi i Centrer gene vil arbejde på at gøre kliniske retningslinjer, mere "implementerings parate" for praksis. Strategiens omdrejningspunkter er medlemspleje, brugervenlighed, faglighed og formidling. Med vedtagelsen af strategien har vi i Rådet for Kliniske Retningslinjer udstukket vejen for Centrets udvikling for de næste tre år. Udmøntning af strategien i form af nye initiativer, vil løbende blive omtalt Centrets nyhedsbrev.

 

 

Inge Madsen                                                                   Preben U. Pedersen

Konstitueret formand for                                                Centerleder

Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer                     Center for Kliniske Retningslinjer

E-mail: kontakt@kliniskeretningslinjer.dk

 

Udgiver: Center for kliniske Retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for Sygepleje
Ansvarshavende redaktør for Nyhedsbrevet: Preben Ulrich Pedersen.


Nyhedsbrevet kan frit sendes videre til andre eller kopier. Ved citat eller reference skal der angives kilde.
Nyhedsbrevet kan også læses på Centrets hjemmeside