Center for Kliniske Retningslinjer
 
 

 

Logo nyhedsbrev

 


November 2011 Årgang4 Nummer4

 

Leder

Da Center for Kliniske Retningslinjer i 2008 åbnede, var en af vores mange målsætninger:

"En klinisk retningslinje er ingenting værd før den bliver taget i hænderne".

Nu her 3 år efter ser vi de første resultater af denne målsætning. '

Vi kan med stolthed konstatere, at de kliniske retningslinjer er blevet taget i hænderne og nu gør gavn hvor det betyder noget - nemlig hos borgerne/patienterne.

"Fra klinisk retningslinje til bedside sygepleje" er et konkret eksempel på hvordan man på medicinsk afdeling, Køge Sygehus, er i gang med at implementere den kliniske retningslinje omkring mundpleje til voksne hospitalsindlagte patienter.

Dels har de udarbejdet en plan for, at kunne prioritere og styre deres arbejdsproces når kliniske retningslinjer publiceres.

Dels har de konstateret, at der er et stort behov for mundpleje hos medicinske patienter ved hjælp af en førscreeening. På baggrund af denne førscreening har de udarbejdet en fortrykt plejeplan.

Vi ser frem til at se resultaterne af den videre implementeringsproces.'

 

Det er ikke blot på sygehusene, at man implementerer kliniske retningslinjer. Vi kan nu konstatere, at de også bliver anvendt i primærsektor. Ydermere er det en glæde at sygeplejestuderende allerede under uddannelse inddrages i de kliniske retningslinjer. "Husk lige tandbørsten" er navnet på et implementeringsprojekt med inddragelse af sygeplejestuderende på 12. modul i praktik på plejecentret Brigittehjemmet i Hillerød.

Her har de i løbet af den studerendes 10 ugers praktikperiode, formået fra start, at inddrage den studerende gennem hele implementeringsprocessen, fra start til evaluering.

Den kliniske retningslinje er nu implementeret i daglig drift på Birgittehjemmet og har vist at der rent faktisk er sket en forbedring af beboernes tandbørstning og mundpleje.

For den studerende blev alle mål for modulet opfyldt, og samtidig kunne den studerende bidrage med en faglig viden, som Birgittehjemmet har vurderet som en stor gevinst.

 

Til orientering:  

Lea Deichman Nielsen, forlader sin stilling 1.1 2012 som videnskabelig medarbejder i Center for Kliniske Retningslinjer. Lea har gennem det sidste år været tovholder for kontaktnetværket for University Colleges. Lea har fået midler til protokolskrivning til sit ph.d.studie og vi ønsker hende alt mulig held og lykke i fremtiden, og takker for det gode samarbejde.

Centeret er i gang med at planlægge hvordan denne tovholder funktion nu skal løses.

 

Vi arbejder hele tiden med at forbedre Centeret funktion og ydelser, og har derfor Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer besluttet, at Inge Madsen i løbet af foråret vil undersøge hvordan vi fremover kan understøtte vores medlemmers behov og ønsker og det gensidige samarbejde.

Da vi netop mener, at det gensidige samarbejde er vigtigt for centerets drift, ser vi meget frem til denne proces.

 

Sluttelig byder vi velkommen til Tina H. Jørgensen, chefkonsulent Kommunernes Landsforening, i Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer, hvor hun er blevet udpeget som primær sektors repræsentant.

 

Center for Kliniske Retningslinjer takker for samarbejdet i år - rigtig glædelig jul og godt nytår til Jer alle….

 

 

Inge Madsen                                                                                            Preben U. Pedersen

Konstitueret formand for                                                                        Centerleder

Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer                                      Center for Kliniske Retningslinjer

   

                                                          E-mail: kontakt@kliniskeretningslinjer.dk

 

Udgiver: Center for kliniske Retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for Sygepleje
Ansvarshavende redaktør for Nyhedsbrevet: Preben Ulrich Pedersen.
Nyhedsbrevet kan frit sendes videre til andre eller kopier. Ved citat eller reference skal der angives kilde.
Nyhedsbrevet kan også læses på Centrets hjemmeside