Center for Kliniske Retningslinjer
 
 

 

Logo nyhedsbrev

 


Marts 2012 Årgang5 Nummer1

 

Leder

 

Alle danske hospitaler er nu medlem af Center for Kliniske Retningslinjer

 

I februar 2012 har vi kunne sige velkommen til Bornholms Hospital som medlem af Center for Kliniske Retningslinjer.

Dermed er alle hospitaler i Danmark medlem af Centret.

Vi takker hospitalerne for tilliden, deres opbakning af Centrets arbejde og fortsatte virke.

 

Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer har fået ny formand.

Sygeplejedirektør Helen Bernt Andersen, Rigshospitalet er af DASYS's bestyrelse blev udpeget til posten og har takket ja. Helen har siddet i Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer siden Centrets oprettelse.

Vi er glade for, at Helen har påtaget sig formandsposten og ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde. Se en kort præsentation af Helen her.

 

Centret har nu eksisteret i snart fire år og der er opsamlet en lang række erfaringer med udvikling af kliniske retningslinjer. Dette har ført til at der er foretaget en del ændringer i Manual og Skabelon for udvikling af kliniske Retningslinjer.

De væsentligste ændringer kan du læse om her.

 

Den 22. marts 2012 begynder et nyt kursus om implementering af kliniske retningslinjer. Kurset er målrettet ledere i sundhedsvæsnet. Der har været meget stor søgning til dette kursus, og vi har desværre måtte sige nej til en del ansøgere. Kurset vil blive udbudt igen, tidspunkt er dog ikke fastlagt endnu.

 

Den 9. marts afsluttede 26 deltagere første del af kursus i "Comprehensive Systematic Review Training". Et kursus der er udbudt i samarbejde med Joanna Briggs Institute (JBI), i Adelaide, Australien. I det næste år vil kursisterne få mulighed for vejledning fem gange. Formålet er at udvikle systematiske litteraturgennemgange, som kan danne grundlag for kliniske retningslinjer af høj kvalitet. Kurset bliver sandsynligvis først udbudt igen til næste år, da vi indtil videre er afhængige af udenlandske undervisere, der er certificeret af JBI til at forestå undervisningen.  Dog arbejdes pt. på at tre af Centrets medarbejdere bliver i stand til selvstændigt at gennemføre undervisningen.

 

Der er i de seneste måneder godkendt 3 ny kliniske retningslinjer og flere er lige på trapperne, blandt andet en kliniske retningslinje om lindring af dyspnø hos kræftpatienter, der modtager et palliativ tilbud fra sundhedsvæsnet. Initiativet og udarbejdelse af denne kliniske retningslinje er initieret af Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG-Pal). Centret har foretaget den metodiske vurdering af denne tværfaglige kliniske retningslinje, der er i høring. Vi takker for tilliden og ser frem til et yderligere godt tværfagligt samarbejde.

 

 

Venlig hilsen

 

Inge Madsen, formand for DASYS                                                     Preben U. Pedersen

Næstformand Rådet for                                                                      Leder Center for Kliniske

Center for Kliniske Retningslinjer                                                        Retningslinjer.

 

Udgiver: Center for kliniske Retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for Sygepleje
Ansvarshavende redaktør for Nyhedsbrevet: Preben Ulrich Pedersen.
Nyhedsbrevet kan frit sendes videre til andre eller kopier. Ved citat eller reference skal der angives kilde.
Nyhedsbrevet kan også læses på Centrets hjemmeside