Center for Kliniske Retningslinjer
 
 

 

Logo nyhedsbrev

 


Juni 2012 Årgang5 Nummer2

 

 

Leder

 

Kliniske retningslinjer på den faglige og politiske dagsorden

 

Kliniske retningslinjer har med rette fået stor opmærksomhed det seneste år.

 

Regeringen har afsat midler til udvikling af nationale kliniske retningslinjer over de næste fire år og i overenskomstaftalen mellem Kommunernes Landsforening og Sundhedskartellet er der afsat et millionbeløb til udvikling af kliniske retningslinjer i kommunalt regi.

 

Denne udvikling hilser vi velkommen i Centret.

 

Vi bidrager gerne med konkret vejledning og de mange erfaringer, vi har høstet siden centrets etablering i 2008.

 

Valg af hensigtsmæssige sundhedsydelser foretages af fagpersoner og politikere, men på et oplyst grundlag. Dette grundlag tilvejebringes af kliniske retningslinjer.

 

Kliniske retningslinjer samler og indeholder en syntese af den viden, der foreligger på et område, netop for at frembringe et godt grundlag for at kunne træffe beslutninger.

 

I Centret følger vi nøje udviklingen.

 

Herkan du læse mere om, hvad Dansk Sygepleje Selskab (DASYS) og Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) mener om regeringens udspil: http://www.altinget.dk/sundhed/printartikel.aspx?id=122695

 

På Thoraxkirurgisk afdeling på Rigshospitalet, er der udviklet en samtaleguide for rygestop i forbindelse med operation. Denne guide understøtter den kliniske retningslinje om rygestop. Guiden er afprøvet i praksis. Samtaleguiden og resultaterne af afprøvning beskrives i artiklen, som du kan hente her. 

 

I de næste nyhedsbreve vil der blive bragt korte artikler, der behandler centrale områder i forbindelse med udarbejdelse af kliniske retningslinjer. Artiklerne vil også findes på Centres hjemmeside og kobles til Manual for udvikling af Kliniske Retningslinjer, som uddybning af de respektive områder i manualen. Den første artikel i denne serie drejer sig de kompetencer, der skal være i de grupper, der skal udvikle kliniske retningslinjer. Du kan hente artiklen her.

 

Velkommen til Slagelse kommune, der har meldt sig ind i Center for Kliniske Retningslinjer og tillykke til de første medarbejdere fra Hillerød kommune, der har gennemgået Centrets kursus i udvikling af instrukser på baggrund af kliniske retningslinjer.

 

Afslutningsvis vil vi ønske alle vores medlemmer en rigtig god sommer og minde om dokumentationskonference 6. og 7. september i København, hvor vi forhåbentlig ses.

 

Venlig hilsen

 

Helen Bernt Andersen              Preben Ulrich Pedersen            Inge Madsen

Formand for Rådet for             Leder af Center for                 Formand for

Center for Kliniske                   Center for Kliniske                   DASYS

Retningslinjer                         Retningslinjer

 

 

 

Udgiver: Center for kliniske Retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for Sygepleje
Ansvarshavende redaktør for Nyhedsbrevet: Preben Ulrich Pedersen.
Nyhedsbrevet kan frit sendes videre til andre eller kopier. Ved citat eller reference skal der angives kilde.
Nyhedsbrevet kan også læses på Centrets hjemmeside