Center for Kliniske Retningslinjer

Logo nyhedsbrev

 


Juli 2013 Årgang 6 Nummer 4

 

 
Leder

Center for kliniske Retningslinjer - Clearinghouse (CFKR) fylder 5 år i år, er flyttet til Aalborg Universitet (se Nyhedsbrev 2013-1) og sekretariatets leder er blevet udnævnt til professor mso.
Dette vil blive markeret ved en reception på Aalborg Universitet fredag den 11. oktober kl. 14. Program vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.cfkr.dk ultimo august.

I 2012 igangsatte Sundhedsstyrelsen (SST) Det National projekt om Kliniske Retningslinjer - et spændende og tiltrængt arbejde. Center for kliniske Retningslinjer - Clearinghouse, har især deltaget i arbejdsgruppen om metode til udarbejdelse af kliniske retningslinjer. Arbejdet udmunder i anbefalinger for udformning- og udarbejdelse af kliniske retningslinjer nationalt.  Anbefalinger vil samlet set betyde et kvalitetsløft for nye kliniske retningslinjer. Centret vil gradvis indarbejde de kommende metodiske anbefalinger i den eksisterende manual for udarbejdelse af kliniske retningslinjer.  De kommende metodiske anbefalinger bliver en uddannelsesmæssig udfordring, for alle professioner. Derfor vil implementeringen af disse anbefalinger ske trinvis, da der skal være tilstrækkelige kompetente personer til rådighed for medlemmerne af CFKR.

I 2011 blev der af Kommunernes Landforening og Sundhedskartellet afsat 5 mill. kr. til udvikling af tværfaglige kliniske retningslinjer. Center for Kliniske Retningslinjer har været vejleder i forbindelse med udarbejdelse af fire specifikke kliniske retningslinjer, som aktuelt er i høring. Det har været en spændende og lærerig proces, hvor de fire grupper er lykkes at komme i mål efter den fastsatte tidsplan. Vi har gjort os en række positive erfaringer ved at deltage i dette projekt. Erfaringerne vil blive indarbejdet i Centrets tilbud til medlemmerne.

Vores første hold af bedømmere har nu fungeret i tre år, og vi siger tak for den store indsats, der har været ydet. Der indsendes et stadig stigende antal kliniske retningslinjer til bedømmelse. Ud over de fire kliniske retningslinjer udarbejdet i KL og Sundhedskartellets regi, er yderligere fem kliniske retningslinjer i høring. Det betyder, vi har behov for flere bedømmere. Derfor udbyder vi et Kursus for Bedømmere af Kliniske Retningslinjer i efteråret. Kursus programmet med datoer og indhold vil ligge på Centrets hjemmeside fra uge 29. Kurset giver et grundlag for bedømmelsen af kliniske retningslinjer, men erfaringerne viser, at det er nødvendigt, at bedømmernes viden bliver opdateret. Der er derfor allerede nu, planlagt en opfølgningsdag for alle bedømmere i foråret 2014. Vi er for tiden ved at forhandle med en international annerkendt ekspert på området for diagnostiske test, og håber meget snart, at kunne fastsætte en dato for denne opfølgningsdag. I Centret er vi også ved at drøfte andre tiltag, som vi kan tilbyde vores bedømmere.
Center for Sundhed og Omsorg, Sygeplejen Slagelse og Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse opslår hermed et stipendiat mhp gennemførelse af et phd-studie. Opslaget kan ses på www.cfkr.dk/nyheder stillingsopslaget vil også blive opslået på www.jobnet.dk.

Professor Alan Pearson, grudlæggere af Joanna Briggs Institute, Adelaide, Australien, kommer til Danmark i september. Alan er en kapacitet indenfor udvikling og implementering af en evidens baseret praksis. Alan har arbejdet metodisk med at inddrage patienternes oplevelser ved udarbejdelse f anbefaling for klinisk praksis. Derudover har Allan Pearson været drivkræften bag oprettelsen af Nursing Fields inden for Cochrane Library. Alan går på pension til januar 2014, men inden dag lægger han turen forbi Danmark. Vi holder en temadag om patientoplevelser 13/9, Masterclass om systematiske reviews i week-enden 14-15/9 og endelig er Alan Pearson hovedtaler på Dokumentationskonferencen 16-17/9.
Beskrivelse af de enkelte tilbud og tilmelding www.cfkr.dk/kurser.
 
Sommeren lader til at være kommet til Danmark og vi vil fra Centret ønske alle en rigtig god sommer.
 
Venlig hilsen
 
Helen Bernt Andersen                                                                      Preben Ulrich Pedersen
Formand for Rådet for                                                                       Leder af Center for
Center for Kliniske Retningslinjer                                                  Center for Kliniske Retningslinjer
                                                                                    

Udgiver: Center for kliniske Retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for Sygepleje
Ansvarshavende redaktør for Nyhedsbrevet: Preben Ulrich Pedersen.
Nyhedsbrevet kan frit sendes videre til andre eller kopieres. Ved citat eller reference skal der angives kilde.
Nyhedsbrevet kan også læses på Centrets hjemmeside