Center for Kliniske Retningslinjer

CASP instrumentet

CASP instrumentet er det instrument som Center for Kliniske Retningslinjer anbefaler, at man anvender til bedømmelse af kvalitative studier i baggrundsafsnittet.