Center for Kliniske Retningslinjer

Checklister til brug ved bedømmelse af sekundært og primært litteratur

Det er et krav at man anvender checklister til kritisk vurdering af den metodiske kvalitet af det inkluderede litteratur.  Se afsnit 4.6 og 4.6.1 i manualen for anbefalede checklister. 

Såfremt arbejdet med den kliniske retningslinje er påbegyndt inden 1.9.2015 er der i nedenstående arkiv også aktive links til tidligere anvendte checklister.

 

arkiv (tidligere checklister til kritisk vurdering)

Checkliste til Case-kontrolundersøgelser

Noter til checkliste til Case-kontrolundersøgelser

Checkliste til Kohorteundersøgelser

Noter til checkliste til Kohorteundersøgelser

Checkliste til Klinisk Kontrolleret Forsøg (RCT)

Noter til checkliste til Klinisk Kontrolleret Forsøg (RCT)

Checkliste til diagnostiske test

Noter til checkliste til diagnostiske test

Checkliste til Systematisk Oversigtsartikel

Noter til checkliste til Systematisk Oversigtsartikel

Evidenstabel

Forklaring til evidenstabel

Oxford evidenshierarki. Læs her