Center for Kliniske Retningslinjer

Skabelon - klinisk retningslinje under udarbejdelse

Ved påbegyndelse af udarbejdelse af en klinisk retningslinje, anbefaler vi, at nedenstående skabelon udfyldes og indsendes til kontakt@cfkr.info. Herved kan andre arbejdsgrupper i Danmark se, at retningslinjen er undervejs, så de ikke påbegynder det samme arbejde.

Det er endvidere en fordel, at vi i centret allerede tidligt i forløbet informeres om emnet samt de fokuserede spørgsmål - herved kan vi give vejledning i udarbejdelse af den kliniske retningslinje fra start.

OBS det er vigtigt at arbejdsgruppen løbende sender rettelser ind til Centeret ved etablering af nye arbejgsgrupper, nye medlemmer, frafald, fokuserede spørgsmål o.lign så skabelonerne ajourføres og praksis kan se hvem der er med i hvilke arbejdsgrupper, nøjagtig fokusområde osv.

Skabelon for kliniske retningslinjer under udarbejdelse