Center for Kliniske Retningslinjer

Skabelon - litteratursøgte områder

Resultatet af en systematisk litteratursøgning kan være, at der ikke er udført tilstrækkelig forskning på området til at danne grundlag for en klinisk retningslinje.

Det betyder ikke, at arbejdet er spildt. Det er vigtigt at få identificeret områder med behov for yderligere forskning, og det er væsentligt at få afdækket, hvad der foreligger af viden inden for et område.

Hvis I har foretaget en litteratursøgning, som ikke har kunnet danne grundlag for en klinisk retningslinje, opfordrer vi til, at I udfylder skabelonen, som kan hentes nedenfor, og sender den til kontakt@cfkr.info. Så offentliggør vi jeres beskrivelse på hjemmesiden, så andre kan få glæde af jeres arbejde og ikke forsøger at lave samme litteratursøgning.

Hent skabelon til udfyldelse her