Center for Kliniske Retningslinjer

Baggrund

Center for Kliniske Retningslinjer blev etableret efter en konsensuskonference arrangeret af Det Nationale Dokumentationsråd, nedsat af Dansk Sygepleje Selskab (DASYS) i 2008. Her stod det klart, at der savnedes national koordination og at der var et stort behov for Center for Kliniske Retningslinjer.

Bestræbelserne på at udvikle kliniske retningslinje havde indtil 2008 resulteret i:

  • Retningslinjer af varierende kvalitet
  • Retningslinjer med begrænset evidens
  • Retningslinjer der i for ringe grad publiceres
  • Retningslinjer med forskellige handlingsanvisninger ift. til samme problemfelt
  • Uhensigtsmæssig anvendelse af ressourcer

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje er et omfattende arbejde, der kræver faglige kompetencer, systematik og metodekendskab.

Det var påkrævet, at der blev iværksat initiativer, der kunne øge kvaliteten af de kliniske retningslinjer samt samle kræfterne for udvikling af retningslinjer, der følges op af national udbredelse.

Kommissorium