Center for Kliniske Retningslinjer

Bedømmelsesproces

Centret har tilknyttet et korps af eksterne bedømmere, som varetager det eksterne bedømmelsesniveau i bedømmelsesproceduren. Disse bedømmere har gennemgået et kursus i bedømmelse af kliniske retningslinjer, og de har bestået en eksamen.

Se listen over tilknyttede bedømmere

Kliniske retningslinjer kan indsendes til bedømmelse, når den pågældende afdelingsledelse/ansvarlig for sygeplejen har signeret for denne. Bedømmelsen foretages vederlagsfrit for medlemmer af centret og mod betaling for ikke-medlemmer.

Inden den kliniske retningslinje indsendes, er det en fordel at:

  • Kontrollere om retningslinjen er udformet som beskrevet i "Manual til udformning af kliniske retningslinjer" - se denne under "downloads/skabeloner".
  • En eller flere personer vurderer den kliniske retningslinje efter AGREE-Instrumentet, (se denne under downloads/skabeloner)
  • Der læses korrektur, således teksten fremstår klar og utvetydig og uden slåfejl osv..
  • Der overvejes en procedure for det videre arbejde, hvis det bliver nødvendig med revision eller yderligere arbejde med den kliniske retningslinje efter anvisninger fra Center for Klinisk Retningslinjer

 

BEDØMMELSESPROCESsen trin for trin 

Alle kliniske retningslinjer publiceret via Center for kliniske Retningslinjer (CFKR) gennemgår en bedømmelsesproces i tre trin:

Trin 1: Intern bedømmelse af CFKRs sekretariat i forhold til om den kliniske retningslinje er udformet i forhold til manualens krav og om der åbenlyse metodiske mangler.

Da CFKR ikke råder over klinisk ekspertise inden for alle kliniske områder fremsendes den kliniske retningslinje også til alle faglige selskaber under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS), til relevante lægevidenskabelige selskaber og andre faglige selskaber, der må forventes at have faglig indsigt i det område, den kliniske retningslinje beskæftiger sig med.

Den interne bedømmelse må ikke overskride 14 dage. 

Trin 2: Ekstern metodisk bedømmelse. Denne bedømmelse foretages af tre bedømmere, der har gennemgået CFKRs kursus om bedømmelse af kliniske retningslinjer. Bedømmerne anvender AGREE II instrumentet til den metodiske bedømmelse. Derudover beder CFKR hver bedømmer om metodisk at vurdere en artikel, der er central for en eller flere anbefalinger. Denne bedømmelse er en stikprøve på om forfatterne har foretaget en forsvarlig metodisk bedømmelse af de anvendte artikler.

Den kliniske retningslinjer er i ekstern bedømmelse i 4 uger. 

Trin 3: Offentlig høring, hvor alle fagfæller har mulighed for at fremkomme med relevant kritik, positiv eller negativ, af den udarbejdede kliniske retningslinje. Formålet er primært at sikre at relevante faglige forhold ikke er overset eller fortolket forkert.

Høringssvar har til formål at forbedre kvaliteten af det store arbejde forfatterne har lagt i at udarbejde en klinisk retningslinje. Svaret skal ses som en kollegial håndsretning til en kollega. Det betyder at svaret skal forfattes i et konstruktivt sprog, gerne med eksempler på mulige forbedringer. Centeret har udarbejdet en skabelon til høringssvar, som skal benyttes ved indsendelse af høringskommentarer. 

Den offentlige høring varer 4 uger. 

Ved alle trin i denne bedømmelsesproces får forfatterne feed-back og har mulighed for at ændre i den kliniske retningslinje. 

Samlet varer bedømmelsesprocessen ca. 3 mdr. Herudover skal der påregnes tid til revidering af den kliniske retningslinje ude fra kommentarer fra de enkelte høringstrin.