Center for Kliniske Retningslinjer

Formål

Formål med Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse er:

  • At kvalitetsvurdere  kliniske retningslinjer - fagligt & metodisk.  
  • At oprette og vedligeholde en base af godkendte kliniske retningslinjer
  • At indgå i et nationalt og internationalt samarbejde om udvikling af kliniske retningslinjer 
  • At udpege områder for en fremtidig forskningsindsats 
  • At iværksætte og indgå i forskningsaktiviteter på nationalt og internationalt niveau
  • At iværksætte og indgå i undervisningsaktiviteter med henblik på at styrke kvaliteten og udviklingen af kliniske retningslinjer
  • At formidle viden om eksisterende kliniske retningslinjer