Center for Kliniske Retningslinjer

Priser for undervisning og vejledning

fra center for Kliniske retningslinjer

 

For organisationer, der er medlem af Center for Kliniske Retningslinjer.

 

Indlæg/undervisning (for det samlede personale) af op til 3 timers varighed: Gratis

Transport: dækkes til Centret efter regning eller kørsel i egen bil 3.63 kr./km.

Vejledning i forbindelse med udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Gratis

Bedømmelse af klinisk retningslinje: Gratis

Anden undervisning/undervisningsforløb: Pris efter aftale

 

 

For organisationer, der ikke er medlem af Center for Kliniske Retningslinjer.

Undervisningsdag af op til 3-6 timers varighed: 18.000,- kr. (Center for Kliniske Retningslinjer afholder udgifter til underviser/undervisere, deres transport udgifter og betaler afgift til Tekst og Noder for materiale der udleveres. Arrangøren sørger for lokaler, eventuel forplejning mm. Dette aftales på forhånd)

Vejledning per time: 1.500,- kr.*

Godkendelse af en klinisk retningslinje: 15.000- kr.

 

Til ovenstående beløb tillægges 25% moms.

 

Se priser som pdf-fil.