Center for Kliniske Retningslinjer

Rådet for Centret

Rådet for Centret for CKR har det overordnede ansvar for:

  • at indgå aftaler med Aarhus Universitet
  • at sikre at den nødvendige økonomi er til stede
  • at nedsætte det videnskabelige råd.

Når og hvis der fremover etableres et samarbejde med andre professioner, skal sammensætning
af Rådet naturligvis tages op til overvejelse.

 

Rådets medlemmer

Arkiv

Kommissorium