Center for Kliniske Retningslinjer

Medlemmer af Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer

Udpeget af Dansk Sygepleje Selskab (dasys):

Formand
Helen Bernt Andersen, sygeplejedirektør
E-mail: Helen.Bernt.Andersen@rh.regionh.dk

 

Næstformand
Pia Dreyer, formand for dasys
E-mail: piadreye@rm.dk

 

Rådsmedlemmer
Udpeget blandt chefsygeplejersker:

Susanne Lønborg Friis, vicedirektør

E-mail: slf@regionsjaelland.dk

Lisbeth Lagoni, sygeplejefaglig direktør

E-mail: l.lagoni@rn.dk

Inge Pia Christensen, sygeplejefaglig direktør

E-mail: inge.pia.christensen@rm.dk

Mathilde Schmidt-Petersen, sygeplejefaglig direktør

E-mail: mathilde.schmidt-petersen@rsyd.dk

 

Udpeget fra undervisningsinstitutioner

Randi Brinckmann Wiencke, dekan, Metropol

E-mail: rawi@phmetropol.dk

Iben Bøgh Bahnsen, uddannelsesleder, UCN

E-mail: ibb@ucn.dk

 

Formand for Videnskabeligt Råd

Erik Elgaard Sørensen, forskningsleder

E-mail: ees@rn.dk

Repræsentant Kommunernes Landsforening (KL)

Lene Dørfler, Center for Forebyggelse i Praksis

E-mail: ldf@kl.dk