Center for Kliniske Retningslinjer

Relevante links

Liste opdateret 01.06.2019.

 

Sundhedsstyrelsen - www.sst.dk 

Statens Serum Institut - www.ssi.dk

Kommunernes Landsforening - www.kl.dk

Dasys - Dansk Sygepleje Selskab  - www.dasys.dk

Dansk selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren - www.dsks.dk

Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet - www.ikas.dk

Aarhus Universitet - www.au.dk

University of Rochester Medical Center - www.urmc.rochester.edu

Penn State University Libraries - www.libraries.psu.edu/

Centre for Evidence-based Medicince Toronto - www.ebm-tools.knowledgetranslation.net/

Odense Universitetshospital OUH - www.ouh.dk/wm197277

 

Nedenstående links henviser til relevante hjemmesider/databaser i Danmark og i udlandet.

 

Sundhedsstyrelsen  www.sst.dk

Statens Serum Institut - www.ssi.dk 

National Guideline Clearinghouse -  www.guideline.gov/

National Institute for Health and Clinical excellence - www.sign.ac.uk/

Tripdatabasen (Turning Research Into Practice) - www.tripdatabase.com/

The Joanna Briggs Institute - www.joannabriggs.org/

Registered Nurses Association of Ontario - www.rnao.org