Center for Kliniske Retningslinjer

Sekretariatets opgaver

  • Sekretariatet varetager almindelige sekretærfunktioner for Videnskabeligt Råd og Råd for Center for Kliniske Retningslinjer.
  • Sekretariatets hovedopgave er at sikre faglig og metodisk intern bedømmelse af indkomne kliniske retningslinjer, hvorefter sekretariatet oversender de kliniske retningslinjer til ekstern bedømmelse hos bedømmerkorpset.
  • Sekretariatet har ansvar for formidling af godkendte kliniske retningslinjer og forskningsresultater i tilknytning hertil, til relevante brugere og forskningsmiljøer. Dette skal ske ved eksempelvis oprettelse af en database med godkendte kliniske retningslinjer med adgang via hjemmesiden.
  • Sekretariatet sikrer opdatering af kliniske retningslinjer og sletning af forældede kliniske retningslinjer.
  • Sekretariatet tilrettelægger og afholder konferencer i samarbejde med Videnskabeligt Råd, Dasys og andre.
  • Sekretariatet iværksætter kurser om udvikling af kliniske retningslinjer. Kurserne kan enten afvikles som selvstændige kursusforløb eller være tilrettelagt således, at de er meritgivende i forhold til Afdeling for Sygeplejevidenskabs uddannelser.
  • Sekretariatet identificerer nye forskningsfelter i relation til kliniske retningslinjer inden for sygepleje og initierer forskning. Det kan dreje sig om testning af kliniske retningslinjer i praksis, udvikling og afprøvning af kliniske indikatorer for kvalitet.
  • Sekretariatet tager initiativ til og deltager i relevante projekter med henblik på udvikling at metoder og redskaber i relation til udformning, udarbejdelse og vurdering af kliniske retningslinjer og til udarbejdelse af metaanalyser og systematiske reviews på specifikke områder. Der kan etableres ph.d.-studier med udgangspunkt i formål for Center for Kliniske Retningslinjer og forskningsstrategi for Afdeling for Sygeplejevidenskab.
  • Sekretariatet tager initiativ til samarbejde med regionale sygeplejefaglige dokumentationsråd og andre internationale Clearinghouses. Sekretariatet medvirker således også til implementering af de kliniske retningslinjer i praksis.