Center for Kliniske Retningslinjer

Oversigt over Centrets tilbud

Her følger en oversigt over de tilbud som Center for Kliniske Retningslinjer tilbyder under udarbejdelsesprocessen. Kontakt os endelig ved tvivl eller spørgsmål.

 

 Faser i udvikling af kliniske retningslinjer
    

 Tiltag fra Centret
    

Idé til klinisk retningslinje
    

Oversigt over emner, der arbejdes med og emner hvor litteratursøgning har vist, at der ikke findes grundlag for en klinisk retningslinje.

Hjælp til at få etableret kontakt med andre sygeplejersker som sidder med samme ønske om at udvikle en konkret klinisk retningslinje.

Artikel om overvejelser før man går i gang med en klinisk retningslinje i relation til emne læs her.

Vejledning i præcision af emne.

Vejledning i præcisering af fokuseret spørgsmål.

Kursus i udvikling af klinisk retningslinje.


Udarbejdelse af klinisk retningslinje
    

Skabelon for opsætning og indhold af klinisk retningslinje.

Manual for udarbejdelse af klinisk retningslinje.

Både telefonisk eller face to face vejledning i udarbejdelsesprocessen. Vi kan ligeledes altid kontaktes pr. mail og pr. telefon.

Vi kan både tilbyde at komme ud til arbejdsgruppen og arbejde en dag eller at I kommer ind til os en dag.

Overvejelser om hvad man skal gøre før man sender en retningslinje til bedømmelse - læs mere her. AGREE-instrumentet er tilgængeligt her.

Bedømmelsesproceduren er beskrevet her.

Vi vil meget gerne gennemlæse den kliniske retningslinje og komme med vores kommentarer inden I sender den ind til endelig bedømmelse.
    

   

Bedømmelse af den kliniske retningslinje


   

I forbindelse med den interne bedømmelse foretages der en skriftlig vurdering af områder samt angivelse af forslag til, hvordan ændringer evt. kan foretages.

Tilbud om telefonisk gennemgang af bedømmelse og evt. møde, med henblik på gennemgang af vurdering.

Efter den eksterne vurdering er foretaget foretages der igen en skriftlig sammenfatning med angivelse af forslag til, hvordan ændringer kan foretages.

Vi tilbyder igen både telefonisk eller personligt møde med henblik på gennemgang af vurdering.

Efter den offentlige høring sammenfatter vi kommentarerne og i fællesskab med arbejdsgruppen gennemgår vi vurderingerne.

Offentliggørelse af den kliniske retningslinje
    

Tilbud om sproglig revision og opsætning.

Tilbud om hjælp til udarbejdelse af faglig information til Sygeplejersken.