Center for Kliniske Retningslinjer

Videnskabeligt Råd

I Center for Kliniske Retningslinjer eksisterer et Videnskabeligt Råd som er nedsat af Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer.

Det Videnskabelige Råd rådgiver både Rådet og sekretariatet i forhold til metodiske, forskningsbaserede problemstillinger. Det er en rådgivning baseret på bred forskningsmæssig ekspertise og er uvildig i forhold til organisationer og interesser.

Det Videnskabelige Råd består af 9 medlemmer.

 

Dagsorden og referater fra møder i det Videnskabelige råd

Medlemmer af Videnskabeligt Råd

Kommissorium