Center for Kliniske Retningslinjer

Medlemmer af Det Videnskabelige råd

 

Formand:

 - Erik Elgaard Sørensen, sygeplejerske, cand. cur. post doc, ph.d. Forskningsleder Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Institut. Aalborg Universitetshospital

Medlemmer:
 
  - Linda Schumann Scheel, sygeplejerske, cand. pæd, ph.d., kvalitets- og forbedringschef Sydvestjysk Sygehus

 - Ellen Aagaard Nøhr, Jordemoder, can.scient.san., Ph.d. Professor i Jordemodervidenskab og Reproduktiv Epidemiologi ved Syddansk Universitet og Odense Universitetshopsital.

 - Birte Østergaard, sygeplejerske, seniorforsker, fil.mag., cand.cur., ph.d, lektor

 - Merete Bjerrum, lektor, Ph.d, Institut for Folkesundhed, Sygeplejevidenskab - Aarhus Universitet

- Søren Thorgaard Skou, fysioterapeut, Ph.d. Adjunkt ved Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik samt forskningsansvarlig terapeut ved Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi ved Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus.