Center for Kliniske Retningslinjer

REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF EVIDENCE-BASED PRACTICE IN NURSING IN DANISH HOSPITALS

Rapport publiceret i 2016 af Ashlee Oikarainen kan tilgås  her

 

implementering

Implementering af evidensbaseret praksis - et innovationsprojekt mellem teori og praksis. Oktober 2014. Professionshøjskolen Metropol. Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Institut, Institut for Sygepleje. Rigshospitalets Hjertecenter. Center for Kliniske Retningslinjer. - Læs her

Værktøjskasse til implementering af nationale kliniske retningslinjer (Sundhedsstyrelsen): http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/kvalitet-og-retningslinjer/nationale-kliniske-retningslinjer/implementeringshaandbog.aspx

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? En evaluering af implementeringsprocessen i ni pilotkommuner. Oktober 2014. Af Katrine Bindesbøl Holm Johansen, Tine Tjørnhøj-Thomsen og Morten Hulvej Rod. Center for Interventionsforskning, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, København. - Læs her

 

konsensus

Rapport om Konsensusmetoder (290212)