Center for Kliniske Retningslinjer

Kliniske retningslinjer 

En klinisk retningslinje defineres som systematisk udarbejdede udsagn, der kan bruges af fagpersoner og patienter, når de skal træffe beslutning om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse i specifikke kliniske situationer.

Her skrives nogen generelt om retningslinjer og godkendelsesproceduren.

Der linkes til Godkendte, ikke godkendte, Ideer og undervejs

Også lidt tekst om bedømmelse