Center for Kliniske Retningslinjer

Godkendte retningslinjer

Status-forklaring

Udarbejdet/revideret
indenfor en 5 årig periode

Under revidering Bør opdateres

 

Bemærk: Du kan sortere oversigten, ved at klikke på overskrifterne "Kategori/titel", "Godkendt" og "Status".

 

Kategori/titelGodkendtStatus
TitelGodkendtStatus

Aktivitet

Klinisk retningslinje for identificering af faldrisiko og faldforebyggende interventioner for geriatriske patienter indlagt i kirurgisk eller medicinsk hospitalsafdeling. 23-01-2012 Under revidering
Klinisk retningslinje vedrørende identifikation af pludselig nedsat funktionsevne hos den ældre medicinske patient med risiko for indlæggelse med luftvejsinfektion. 16-12-2013 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) 22-04-2014 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Hjemmebaseret fysisk træning for voksne patienter med kronisk hjertesvigt. 15-06-2015 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Postoperative fysiske forholdsregler efter implantation af Implanterbar Cardioverter Defibrillator og pacemaker hos voksne 10-09-2015 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Kliniske retningslinjer for træning af aerob kapacitet og muskelstyrke til patienter med reumatoid artrit 01-07-2016 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode

Ernæring

Klinisk retningslinje for postoperative kostanbefalinger til elektive patienter (>2 år) der får foretaget tonsillektomi 06-12-2012 Under revidering
Klinisk retningslinje for ernæringsbehandling til voksne patienter +18 år, med svær erhvervet hjerneskade i den akutte og sub-akutte rehabilitering 06-02-2013 Under revidering
Klinisk retningslinje for nonfarmakologisk forebyggelse af neonatal hypoglycæmi og energitab hos nyfødte af mødre med diætbehandlet gestationel diabetes. 01-07-2013 Under revidering
Kliisk retningslinje om identifikation af vanskeligheder med at spise hos patienter/borgere (>65 år) efter apopleksi med henblik på at iværksætte en målrettet indsats 27-11-2013 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for ernæring til patienter indlagt med KOL i exacerbation 22-05-2015 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Tidlig opsporing af dysfagi hos voksne patienter indlagt med midlertidig trakeostomi 18-11-2015 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for modificeret kost og væske til voksne (+18 år) personer med øvre dysfagi 01-09-2016 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode

Hud og slimhinder

Klinisk retningslinje for forebyggelse af trykskader hos patienter med hoftebrud 22-07-2009 Under revidering
Klinisk retningslinje for håndhygiejne 18-08-2009 Udgået
Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter og permanent central intravenøs port hos voksne (>19 år) patienter 30-03-2011 Under revidering
Forebyggelse og behandling af akutte hudreaktioner hos kræftpatienter, der modtager ekstern strålebehandling for deres kræftsygdom. 31-07-2013 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation 27-02-2014 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for rensning af akutte og kroniske sår: Sæbe, skyllevæsker og skylletryk. 01-08-2014 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Injektion af insulin til voksne med diabetes 14-04-2015 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter herunder kateter indført i subclavia/femoralis, longline og navlevenekateter hos børn under to år 26-08-2015 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Pleje af fødder til voksne med diabetes mellitus type 1 eller type 2, i lavrisikogruppe 0 og 1, som led i at forebygge diabetiske fodsår 18-11-2015 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for mundhygiejne til voksne borgere og patienter 18-04-2016 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode

Kommunikation

Klinisk retningslinje til at styrke adherence i relation til hiv-patienters selvadministration af medicin ved start og skift af antiretroviral behandling. 16-10-2012 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Tidlig identificering ved hjælp af selvvurderingsskema af palliative problemer og symptomer hos borgere > 65 år i det kommunale sundhedsvæsen, som lever med livstruende sygdom (kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), kræft og/eller kronisk hjertesvigt) 04-11-2013 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje om systematisk anvendt målsætning i rehabilitering til borgere +65 år, med behov for hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp i hverdagen. 16-12-2013 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode

Observation af virkning og bivirkning af given behandling

Struktureret anfaldsobservation af epileptiske og non-epileptiske anfald. 12-03-2014 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Tidlig opsporing af kritisk sygdom hos voksne patienter indlagt på et sengeafsnit. 22-05-2015 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Kanyleringsteknik hos patienter med arteriovenøs fistel i hæmodialyse 05-07-2017 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode

Psykosociale forhold

Klinisk retningslinje om delirium 15-07-2013 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje om interventioner, der støtter voksne pårørende til kræftpatienter i palliativt forløb. 13-09-2013 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje om forudsigelse af aggression og vold, inden for kort tid, hos voksne over 18 år indlagt på psykiatrisk sygehus 22-04-2014 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Interventioner til støtte af teenagere i alderen 13-17 år med en kræftsyg forælder i palliativt forløb 06-03-2015 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk Retningslinje for opsporing af angst eller depression hos ambulante eller indlagte patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom 22-05-2015 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje om palliativ sedering for voksne patienter indlagt på en specialiseret palliativ enhed 01-08-2016 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode

Respiration og cirkulation

Klinisk retningslinje for lindring af dyspnø hos voksne uhelbredeligt syge kræftpatienter. 01-08-2012 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for lindring af dødsrallen hos voksne uafvendelige døende kræftpatienter over 18 år 29-08-2013 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for anvendelse af kompressionsstrømper præ- og peroperativt hos voksne som forebyggelse af postoperativ DVT 29-08-2013 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra ikke-fugtet korttids low flow iltbehandling hos indlagte voksne patienter (+19) med intakte øvre luftveje. 27-01-2014 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Behandling af sekundært lymfødem hos voksne patienter med kræft med fokus på den palliative fase 10-03-2014 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for nonfarmakologisk forebyggelse af perioperativ utilsigtet hypotermi 04-04-2014 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for trachealsugning af den voksne intuberede patient. 26-06-2014 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk Retningslinje for endotracheal sugning af intuberede neonatale børn. 05-12-2014 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje om forebyggelse af postoperative infektioner ved systematisk mundhygiejne i forbindelse med elektivt thoraxkirurgisk indgreb hos voksne patienter. 01-07-2015 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje om brug af systematisk tilgang til aftrapning og dekanylering i forbindelse med respiratorbehandling til voksne patienter 16-09-2015 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for brug af graduerede elastiske kompressionsstrømper til forebyggelse af posttrombotisk syndrom, PTS hos patienter med nydiagnosticeret symptomgivende dyb venetrombose 25-04-2016 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Non-invasiv temperaturmåling hos voksne indlagte patienter 01-06-2016 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for trachealsugning og - fugtning af ikke-respiratorkrævende, voksne patienter med tracheostomi i hospitalsregi 08-06-2017 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode

Smerter og sanseindtryk

Klinisk retningslinje for anvendelse af sukkervand og modermælk som smerteprofylakse ved stikprocedurer hos nyfødte børn. 30-06-2011 Under revidering
Klinisk retningslinje for anvendelse af lokalbedøvende creme/gel som smerteprofylakse ved stikprocedurer hos børn. 20-03-2012 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for smertevurdering af neonatale børn 01-07-2015 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb 01-11-2015 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Vurdering af smerteintensitet ved akutte smerter hos børn fra 28 dage - 18 år 01-06-2016 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje om farmakologisk behandling af patienter i tidlig og sen palliativ fase med Cancer Relateret Fatigue (CRF) 03-06-2016 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode

Søvn og hvile

Nonfarmakologiske sygeplejeinterventioner til fastholdelse og forbedring af søvnkvalitet hos voksne indlagte patienter. 13-02-2014 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode

Udskillelse af affaldsstoffer

Vurdering af risiko for obstipation hos voksne indlagte patienter 06-05-2012 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinie for afvask af meatusområdet, valg af transuretrale, permanente katetertyper (kateter à demeure/KAD) og ballonvæske hos voksne (> 18 år) indlagte eller ambulante patienter. 01-08-2012 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for stimulation af akupunkturpunktet P6 til forebyggelse og behandling af Postoperativ kvalme og opkastning (PONV) hos voksne patienter 09-09-2013 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for medicinsk behandling af akut obstipation hos voksne patienter uden kendte tarmsygdomme. 30-09-2013 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for anvendelsen af tyggegummi til colorectalt opererede patienter med postoperativ paralytisk ileus 20-12-2015 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje om farmakologisk behandling af obstipation hos voksne kræftpatienter i palliativ fase. 27-02-2017 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode

Viden og udvikling

Klinisk retningslinje for rygestopinterventioner i relation til et kirurgisk indgreb hos patienter der er daglige rygere. 30-09-2013 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje om hud-mod-hud-kontakt mellem præmature børn og deres forældre 14-04-2015 Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode