Center for Kliniske Retningslinjer

Godkendte retningslinjer

Bemærk: Du kan sortere oversigten, ved at klikke på overskrifterne: 

"Godkendt": Et klik og de sorteres efter ældste retningslinjer først - to klik og de sorteres efter nyeste retningslinje først.

"Publiceringssted": CFKR = Center for Kliniske Retningslinjer, SST = Sundhedsstyrelsen, SSI = Statens Serum Institut og "Status"

 

Status-forklaring

Udarbejdet/revideret
indenfor en 5 årig periode

Under revidering Bør opdateres/udgået

 

TitelGodkendtPubliceringsstedStatus
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om nøglepersoner/ kontaktpersoner/koordinatorer i infektionshygiejne inden for det sundhedsfaglige område 01-03-2012 SSI Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Knæartrose - nationale kliniske retningslinjer og faglige visitationsretningslinjer 31-10-2012 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR og faglige visitationsretningslinjer: Knæartrose 08-11-2012 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer - Nybygning og Renovering 01-01-2013 SSI Under revidering
NKR: Diagnostik og behandling af patienter med udvalgte skulderlidelser 30-09-2013 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Udredning og behandling af diabetiske fodsår 04-10-2013 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Udredning og behandling af demens 11-10-2013 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: for behandling af sygdomme i væv og omkring tænder og tandimplantater 15-10-2013 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje vedrørende identifikation af pludselig nedsat funktionsevne hos den ældre medicinske patient med risiko for indlæggelse med luftvejsinfektion. 16-12-2013 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Fysioterapi/ergoterapi til børn med cerebral parese 13-03-2014 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) 22-04-2014 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Behandling af aldersbetinget grå stær 22-04-2014 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Polycystisk ovariesyndrom - diagnostik og risikovurdering 15-05-2014 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Farmakologisk behandling af bipolar lidelse 28-05-2014 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Behandling af håndledsnære brud 10-10-2014 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Førstegangsfødende med dystoci (Manglende fremgang) 14-11-2014 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Fysioterapi/ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade herunder apopleksi 26-11-2014 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for håndtering af udstyr til respirationsterapi 01-01-2015 SSI Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Hjerte­rehabilitering 20-01-2015 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren 01-02-2015 SSI Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Nationale infektionshygiejniske retningslinjer forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler 01-03-2015 SSI Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for rengøring i hospitals- og primær-sektoren, herunder dagtilbud og skoler 01-03-2015 SSI Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for Almen Praksis 01-03-2015 SSI Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Udredning og behandling af ADHD hos voksne 18-03-2015 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom 19-03-2015 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Analinkontinens hos voksne 26-03-2015 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for det præ-, per- og postoperative område 01-05-2015 SSI Under revidering
NKR: Mellemørebetændelse og behandling med trommehindedræn 21-05-2015 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Behandling af moderat og svær bulimi 21-05-2015 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Behandling af patienter med skizofreni og komplekse forløb 22-05-2015 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Følgevirkninger efter operation for brystkræft 29-05-2015 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Behandling af udstrålende smerter fra nakken (cervikal radikulopati) 01-06-2015 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose – syv udvalgte indsatser 04-06-2015 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Hjemmebaseret fysisk træning for voksne patienter med kronisk hjertesvigt. 15-06-2015 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis) 24-06-2015 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge 01-07-2015 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Udvalgte sundhedsfaglige indsatser ved rehabilitering til patienter med type 2 diabetes 03-07-2015 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Postoperative fysiske forholdsregler efter implantation af Implanterbar Cardioverter Defibrillator og pacemaker hos voksne 10-09-2015 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Non-farmakologisk behandling af astma hos børn og unge 20-10-2015 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Øvre dysfagi (synkebesvær) - opsporing, udredning og udvalgte indsatser 17-12-2015 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverods­påvirkning (lumbal radikulopati) 19-01-2016 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Fjernelse af mandler (tonsillektomi) 21-01-2016 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren 01-02-2016 SSI Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om præhospital infektionshygiejne 01-02-2016 SSI Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse 08-02-2016 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: behandling af obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) 12-02-2016 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for brug af intravaskulære katetre 01-03-2016 SSI Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Urininkontinens hos kvinder 02-03-2016 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Psoriasis 16-03-2016 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Non-farmakologisk behandling af unipolar depression 27-05-2016 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Meniskpatologi i knæet 03-06-2016 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Behandling af nyopståede lænderygsmerter 20-06-2016 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Kliniske retningslinjer for træning af aerob kapacitet og muskelstyrke til patienter med reumatoid artrit 01-07-2016 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Tandplejen 04-07-2016 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Hofteartrose – ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter THA (primære total hoftealloplastikker) 24-08-2016 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Brug af antibiotika ved tandlægebehandling 29-08-2016 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Rehabilitering af patienter med prostatakræft 08-09-2016 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Behandling af anorexia nervosa 12-09-2016 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Behandling af håndeksem 04-10-2016 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Behandling af angst hos børn og unge 11-10-2016 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Nationale kliniske retningslinjer - med relevans for almen praksis 23-11-2016 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Ikke-kirurgisk behandling af nyopståede uspecifikke nakkesmerter 30-11-2016 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Forebyggelse og behandling af delir 15-12-2016 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatriske problemstillinger 21-12-2016 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Fedmekirurgi 27-01-2017 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om generelle forholdsregler i sundhedssektoren 01-02-2017 SSI Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Behandling af lumbal spinalstenose 25-09-2017 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Behandling af kronisk ødem i under­ekstremiteterne 27-09-2017 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for desinfektion i sundhedssektoren 01-01-2018 SSI Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje om fysisk træning til lindring af Cancer-Relateret Fatigue (CRF) hos patienter over 18 år, der har kræft og er i tidlig og sen palliativ fase 11-03-2018 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje om psykosociale interventioner til lindring af CRF hos patienter over 18 år, der har kræft og er i tidlig og sen palliativ fase 11-03-2018 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Vurdering af pædiatrisk delirium hos kritisk syge hospitalsindlagte børn i alderen 0-18 år. 16-04-2018 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Forebyggelse af fald 17-04-2018 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Behandling af hjernemetastaser 23-04-2018 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for vurdering af iatrogene abstinenser hos børn fra 28 dage – 3 år indlagt til intensiv terapi 09-05-2018 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Rehabilitering af patienter med KOL 28-05-2018 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Udredning og behandling af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet 18-06-2018 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
National Infektionshygiejnisk Retningslinje om håndhygiejne 31-07-2018 SSI Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
National Infektionshygiejnisk Retningslinje (NIR) for genbehandling af fleksible endoskoper. 20-08-2018 SSI Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Forebyggelse af komplicerede sorgreaktioner hos børn, unge, voksne, og ældre efter ventet eller uventet dødsfald af en nærtstående person. 14-09-2018 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Behandling af Menières 21-09-2018 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Spinal stabilisering af voksne traumepatienter i Danmark 09-10-2018 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Indikation for transfusion med blodkomponenter 12-10-2018 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Diagnostik af mild cognitive impairment og demens 25-10-2018 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Behandling af alkoholafhængighed 23-11-2018 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: ADHD hos børn og unge 10-12-2018 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter 17-12-2018 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Demens og medicin 18-12-2018 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Forebyggelse og behandling af adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos personer med demens 16-01-2019 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Etablering af amning efter fødsel 04-02-2019 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Farmakologiske interventioner til lindring af refraktær dyspnø hos voksne kræftpatienter i sen eller terminal palliativ fase 08-03-2019 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
NKR: Behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type 28-03-2019 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr 01-04-2019 SSI Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for anvendelse af suttebrik under ammeetablering 23-04-2019 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for Tandklinikker 01-05-2019 SSI Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Pulje­finansieret NKR: Rehabilitering til patienter med atrieflimren, atrieflagren, patienter med endokarditis og patienter behandlet med en Implanterbar Cardioverter Defibrillator 03-06-2019 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Pulje­finansieret NKR: Systematisk opfølgning af patienter i behandling med opioider for non-maligne smerter 04-06-2019 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Nationale Kliniske Retningslinjer – udvalgte anbefalinger til brug i almen praksis 26-06-2019 SST Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for postoperative kostanbefalinger til elektive patienter (>2 år) der får foretaget tonsillektomi 06-12-2012 CFKR Under revidering
Klinisk retningslinje for ernæringsbehandling til voksne patienter +18 år, med svær erhvervet hjerneskade i den akutte og sub-akutte rehabilitering 06-02-2013 CFKR Under revidering
Klinisk retningslinje for nonfarmakologisk forebyggelse af neonatal hypoglycæmi og energitab hos nyfødte af mødre med diætbehandlet gestationel diabetes. 01-07-2013 CFKR Under revidering
Klinisk retningslinje for ernæring til patienter indlagt med KOL i exacerbation 22-05-2015 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Tidlig opsporing af dysfagi hos voksne patienter indlagt med midlertidig trakeostomi 18-11-2015 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for modificeret kost og væske til voksne (+18 år) personer med øvre dysfagi 01-09-2016 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for forebyggelse af trykskader hos patienter med hoftebrud 22-07-2009 CFKR Udgået
Klinisk retningslinje for håndhygiejne 18-08-2009 CFKR Udgået
Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter og permanent central intravenøs port hos voksne (>19 år) patienter 30-03-2011 CFKR Under revidering
Forebyggelse og behandling af akutte hudreaktioner hos kræftpatienter, der modtager ekstern strålebehandling for deres kræftsygdom. 31-07-2013 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation 27-02-2014 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for rensning af akutte og kroniske sår: Sæbe, skyllevæsker og skylletryk. 01-08-2014 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Injektion af insulin til voksne med diabetes 14-04-2015 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter herunder kateter indført i subclavia/femoralis, longline og navlevenekateter hos børn under to år 26-08-2015 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Pleje af fødder til voksne med diabetes mellitus type 1 eller type 2, i lavrisikogruppe 0 og 1, som led i at forebygge diabetiske fodsår 18-11-2015 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for mundhygiejne til voksne borgere og patienter 18-04-2016 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje til at styrke adherence i relation til hiv-patienters selvadministration af medicin ved start og skift af antiretroviral behandling. 16-10-2012 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Tidlig identificering ved hjælp af selvvurderingsskema af palliative problemer og symptomer hos borgere > 65 år i det kommunale sundhedsvæsen, som lever med livstruende sygdom (kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), kræft og/eller kronisk hjertesvigt) 04-11-2013 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje om systematisk anvendt målsætning i rehabilitering til borgere +65 år, med behov for hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp i hverdagen. 16-12-2013 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Struktureret anfaldsobservation af epileptiske og non-epileptiske anfald. 12-03-2014 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Tidlig opsporing af kritisk sygdom hos voksne patienter indlagt på et sengeafsnit. 22-05-2015 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Kanyleringsteknik hos patienter med arteriovenøs fistel i hæmodialyse 05-07-2017 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje om delirium 15-07-2013 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje om interventioner, der støtter voksne pårørende til kræftpatienter i palliativt forløb. 13-09-2013 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje om forudsigelse af aggression og vold, inden for kort tid, hos voksne over 18 år indlagt på psykiatrisk sygehus 22-04-2014 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Interventioner til støtte af teenagere i alderen 13-17 år med en kræftsyg forælder i palliativt forløb 06-03-2015 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk Retningslinje for opsporing af angst eller depression hos ambulante eller indlagte patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom 22-05-2015 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje om palliativ sedering for voksne patienter indlagt på en specialiseret palliativ enhed 01-08-2016 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for behandling af klinisk depression hos kræftpatienter ≥18 år 22-06-2017 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for screening for depression hos kræftpatienter i specialiseret palliativ indsats 01-10-2017 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for lindring af dyspnø hos voksne uhelbredeligt syge kræftpatienter. 01-08-2012 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for lindring af dødsrallen hos voksne uafvendelige døende kræftpatienter over 18 år 29-08-2013 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for anvendelse af kompressionsstrømper præ- og peroperativt hos voksne som forebyggelse af postoperativ DVT 29-08-2013 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra ikke-fugtet korttids low flow iltbehandling hos indlagte voksne patienter (+19) med intakte øvre luftveje. 27-01-2014 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Behandling af sekundært lymfødem hos voksne patienter med kræft med fokus på den palliative fase 10-03-2014 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for nonfarmakologisk forebyggelse af perioperativ utilsigtet hypotermi 04-04-2014 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for trachealsugning af den voksne intuberede patient. 26-06-2014 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk Retningslinje for endotracheal sugning af intuberede neonatale børn. 05-12-2014 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje om forebyggelse af postoperative infektioner ved systematisk mundhygiejne i forbindelse med elektivt thoraxkirurgisk indgreb hos voksne patienter. 01-07-2015 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje om brug af systematisk tilgang til aftrapning og dekanylering i forbindelse med respiratorbehandling til voksne patienter 16-09-2015 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for brug af graduerede elastiske kompressionsstrømper til forebyggelse af posttrombotisk syndrom, PTS hos patienter med nydiagnosticeret symptomgivende dyb venetrombose 25-04-2016 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Non-invasiv temperaturmåling hos voksne indlagte patienter 01-06-2016 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for trachealsugning og - fugtning af ikke-respiratorkrævende, voksne patienter med tracheostomi i hospitalsregi 08-06-2017 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for anvendelse af lokalbedøvende creme/gel som smerteprofylakse ved stikprocedurer hos børn. 20-03-2012 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for smertevurdering af neonatale børn 01-07-2015 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb 01-11-2015 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Vurdering af smerteintensitet ved akutte smerter hos børn fra 28 dage - 18 år 01-06-2016 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje om farmakologisk behandling af patienter i tidlig og sen palliativ fase med Cancer Relateret Fatigue (CRF) 03-06-2016 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for anvendelse af sukkervand og modermælk som smerteprofylakse ved stikprocedurer hos nyfødte børn. 11-03-2018 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Nonfarmakologiske sygeplejeinterventioner til fastholdelse og forbedring af søvnkvalitet hos voksne indlagte patienter. 13-02-2014 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Vurdering af risiko for obstipation hos voksne indlagte patienter 06-05-2012 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for afvask af meatusområdet, valg af transuretrale, permanente katetertyper (katete a demeure/KAD) og ballonvæske hos voksne (> 18 år) indlagte eller ambulante patienter (OPDATERES IKKE - SE VEJLEDNING FRA SSI) 01-08-2012 CFKR Udgået
Klinisk retningslinje for stimulation af akupunkturpunktet P6 til forebyggelse og behandling af Postoperativ kvalme og opkastning (PONV) hos voksne patienter 09-09-2013 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for medicinsk behandling af akut obstipation hos voksne patienter uden kendte tarmsygdomme. 30-09-2013 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for anvendelsen af tyggegummi til colorectalt opererede patienter med postoperativ paralytisk ileus 20-12-2015 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje om farmakologisk behandling af obstipation hos voksne kræftpatienter i palliativ fase. 27-02-2017 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje for rygestopinterventioner i relation til et kirurgisk indgreb hos patienter der er daglige rygere. 30-09-2013 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
Klinisk retningslinje om hud-mod-hud-kontakt mellem præmature børn og deres forældre 14-04-2015 CFKR Udarbejdet/revideret
indenfor en 3 årig periode
TitelGodkendtPubliceringsstedStatus