Center for Kliniske Retningslinjer

Klinisk retningslinje for vurdering af iatrogene abstinenser hos børn fra 28 dage – 3 år indlagt til intensiv terapi

Klinisk retningslinje

Engelsk resume

Dansk resume

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5