Center for Kliniske Retningslinjer

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om generelle forholdsregler i sundhedssektoren

Se retningslinjen her.