Center for Kliniske Retningslinjer

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for desinfektion i sundhedssektoren

Se retningslinjen her.  

Se også Rettelsesblad til NIR Desinfektion.