Center for Kliniske Retningslinjer

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for desinfektion i sundhedssektoren

www.ssi.dk/NIRdesinfektion