Center for Kliniske Retningslinjer

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for det præ-, per- og postoperative område

Se retningslinjen her.

Se også   Rettelsesblad til NIR Operativ, ( Under revision )