Center for Kliniske Retningslinjer

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for det præ-, per- og postoperative område

www.ssi.dk/NIRoperativ