Center for Kliniske Retningslinjer

National Infektionshygiejnisk Retningslinje (NIR) for genbehandling af fleksible endoskoper.

Se retningslinjen her (REVIDERET 20.08.2018)