Center for Kliniske Retningslinjer

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for genbehandling af fleksible endoskoper. Under revision.

www.ssi.dk/NIRendoskoper