Center for Kliniske Retningslinjer

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for håndtering af udstyr til respirationsterapi

www.ssi.dk/NIRrespirationsudstyr