Center for Kliniske Retningslinjer

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for rengøring i hospitals- og primær-sektoren, herunder dagtilbud og skoler

Se retningslinjen her.