Center for Kliniske Retningslinjer

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for Tandklinikker

www.ssi.dk/NIRTandklinikker 2.udgave 2019.