Center for Kliniske Retningslinjer

Nationale infektionshygiejniske retningslinjer forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler

www.ssi.dk/NIRuvi