Center for Kliniske Retningslinjer

Nationale infektionshygiejniske retningslinjer forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler

Se retningslinjen her. 

Se også Rettelsesblad til NIR UVI