Center for Kliniske Retningslinjer

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr

Se retningslinjen her.