Center for Kliniske Retningslinjer

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om Håndhygiejne

www.ssi.dk/NIRhaandhygiejne Under revision.