Center for Kliniske Retningslinjer

National Infektionshygiejnisk Retningslinje om håndhygiejne

Se retningslinjen her.