Center for Kliniske Retningslinjer

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren

www.ssi.dk/NIRtekstiler