Center for Kliniske Retningslinjer

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om nøglepersoner/ kontaktpersoner/koordinatorer i infektionshygiejne inden for det sundhedsfaglige område

www.ssi.dk/NIRnoeglepersoner