Center for Kliniske Retningslinjer

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren

www.ssi.dk/NIRsupplerende