Center for Kliniske Retningslinjer

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren

 

Se retningslinjen her.  (5.1 udgave 2019)