Center for Kliniske Retningslinjer

NIR præhospital Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om præhospital infektionshygiejne

www.ssi.dk/NIRpraehospital