Center for Kliniske Retningslinjer

NKR: Analinkontinens hos voksne

Se retningslinjen her.