Center for Kliniske Retningslinjer

NKR: Behandling af aldersbetinget grå stær

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2014/nkr-graa-staer