Center for Kliniske Retningslinjer

NKR: Behandling af anorexia nervosa

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/nkr-anoreksi