Center for Kliniske Retningslinjer

NKR: Behandling af kronisk ødem i under­ekstremiteterne

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2017/nkr-oedem-i-underekstremiteterne