Center for Kliniske Retningslinjer

NKR: Behandling af moderat og svær bulimi

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2015/nkr-moderat-og-svaer-bulimi